TRV:00003

ID TRV:00003
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dimensjonerende trafikklast: Nye baner skal dimensjoneres etter lastmodell 71 hvor vertikale laster multipliseres med en faktor α som angitt i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Definere overordna krav til laster for dimensjonering av underbygning.
Relatert krav
Opprettet 2016/01/29
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster