TRV:00010

ID TRV:00010
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Snølast: NS-EN 1991-1-3 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner, Del 3: Snølaster skal benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Tilvising til Norsk Standard (Eurokoden) for snølaster
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Snølaster