TRV:00011

ID TRV:00011
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Standard for geoteknisk prosjektering: NS-EN 1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering skal benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Tilvising til Norsk Standard (Eurokoden) for geoteknisk prosjektering
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Geotekniske forutsetninger