TRV:00015

ID TRV:00015
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Fyllplasser for overskuddsmasser: De aktuelle fyllplasser for overskuddsmasser fra tunneler, skjæringer osv. skal være definert i planene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav om at fyllplasser for anleggsmasser skal være del av planarbeidet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Fyllplasser