TRV:00016

ID TRV:00016
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Eventuelle restriksjoner på bruk av fyllplasser, geotekniske begrensninger m.v. skal være avklart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det dokumenteres at geotekniske begrensinger er vurdert, samt andre restriksjoner (herunder miljøkrav).
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon