TRV:00017

ID TRV:00017
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Anleggstrafikk: Anleggstrafikken skal i størst mulig grad foregå på egne anleggsveier.
  1. Utførelse: Formasjonsplanet skal være så permeabelt at vann ikke blir stående i dammer etter nedbør.
  2. Unntak: Dersom det likevel foregår anleggstrafikk på formasjonsplanet, skal det foretas en fjerning av topplag med finstoff før ballast legges ut.
  3. Unntak: Formasjonsplanet kan ev. bygges opp til et nivå 20 - 30 cm under formasjonsplan for mot slutten av byggeperioden bygges opp til riktig nivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at formasjonsplanet ikke får permanent skade fra anleggstrafikk.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kjøring på formasjonsplan