TRV:00018

ID TRV:00018
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Masser med snø eller is: Masser til underbygningen som legges ut skal ikke inneholde snø eller is.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke er snø/is i utlagt underbygning.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bygging ved frost og snø