TRV:00019

ID TRV:00019
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Snø i trauet: Etter snøfall skal snø i trauet fjernes før videre utlegging av masser utføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke er snø/is i utlagt underbygning.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bygging ved frost og snø