TRV:00020

ID TRV:00020
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Ved koblingspunkter mellom nytt og eksisterende spor, samt bygging av nytt spor inntil eksisterende spor, skal følgende forhold vurderes spesielt:
  • masseutskifting av eventuelle telefarlige masser i eksisterende spor
  • undersøkelser av eksisterende frostisolasjon, utdrenering av torv og lignende
  • utdrenering av lukket trau
  • tilleggssetninger av eksisterende spor
  • stabilitet i anleggsfasen, bruk av jordarmering med seksjonsvis masseutskifting
  • ivaretakelse av drenering
  • fare for ujevn elastisitet i overgangssoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre gradvis overgang i stivhet langs sporet og at ikke et nytt parallelt spor gir uønsket virkning på eksisterende spor.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon