TRV:00048

ID TRV:00048
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Vibrasjoner: Vibrasjonskrav skal beregnes i henhold til NS 8141 Vibrasjoner og støt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at beregning av vibrasjonskrav utføres i henhold til relevant standard.
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Ytre miljø
Nyttige lenker Om standarden