TRV:00049

ID TRV:00049
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Støy: Behandling av støy skal vurderes i henhold til T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2021).
For TBM er ikke rystelser noe problem, derimot kan strukturstøy være et problem opptil et par hundre meter fra TBM'en.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at behandling av støy vurderes i henhold til relevante retningslinjer.
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Ytre miljø