TRV:00050

ID TRV:00050
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Skader: Tunnelarbeidet skal utføres slik at nærliggende bebyggelse ikke påføres uakseptable skader. Det skal foretas en risikovurdering av hvilke skader som kan oppstå. Ut fra en kartlegging av forholdene skal følgende tiltak vurderes og organiseres:
  • omfang og behov for bygningsbesiktigelse og registrering. Utføres normalt så nær opp til sprengningstidspunktet som praktisk mulig.
  • program for rystelsesmålinger.
  • behov for setningsbolter for senere kontrollmålinger.
  • behov for poretrykksmålere.
  • behov for vanninfiltrasjon i byggetida.
  • vannkvalitet for utslippsvann fra tunnel etter forutsatt rensing.

I tillegg skal det vurderes om det er spesielle forhold som krever registrering/kontrollmåling.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tunnelarbeidet utføres slik at nærliggende bebyggelse ikke påføres uakseptable skader.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Ytre miljø