TRV:00053

ID TRV:00053
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Måleprogram: Basert på vurderinger skal det utarbeides et måleprogram. Målingene som utføres skal inngå i den løpende vurderingen av salveoppdeling, injeksjonsomfang m.v. Målingene skal gi en sikker dokumentasjon av reelle skader i forbindelse med ev. erstatningssaker, og sikre at anlegget ikke belastes med påståtte skader som ikke har sammenheng med arbeidene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Gi sikker dokumentasjon av reelle skader i forbindelse med ev. erstatningssaker og sørge for at anlegget ikke belastes med påståtte skader som ikke har sammenheng med arbeidene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Ytre miljø