TRV:00102

ID TRV:00102
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sonderboring: For krav til sonderboring gjelder kapittel 6.2.1 i Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler med tilhørende veiledning V520 Tunnelveiledning, kapittel 6.4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon