TRV:00112

ID TRV:00112
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Rensk:
  • det skal utføres rensk av utsprengt bergflate for hver salve
  • ev. manuell rensk skal alltid følge etter maskinell rensk
  • bakenforliggende salvestrekninger skal kontrolleres og etterrenskes ved behov
  • det skal utføres vask og sluttrensk av usprøytet bergoverflate før jernbanetekniske installasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Rensk utføres både for å hindre nedfall og for å gi godt samvirke mellom bergmasse og stabilitetssikringen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.1. Kravet er revidert og tilpasset krav i håndbøker og praksis ved tunneldriving.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring