TRV:00113

ID TRV:00113
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergsikringsbolter: For krav til bergsikringsbolter, se kap. 7.6 Bergbolter i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at det stilles tilstrekkelig krav til bergsikringsbolter til stabilitetssikring.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse 7.6 Bergbolter i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024)
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring
Nyttige lenker NFF håndbok nr.11 Bergbolting