TRV:00116

ID TRV:00116
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergbånd: For krav til sikring med bergbånd, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at det stilles tilstrekkelig krav til bergbånd til stabilitetssikring.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring