TRV:00128

ID TRV:00128
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Materialer: Betong og armering skal være i overensstemmelse med gjeldende norske standarder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM