TRV:00133

ID TRV:00133
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Montering: Oppsetting av betongsegmentene skal utføres via et mekanisk system som er bygget til formålet, og det skal ikke avvikes fra den godkjente prosedyre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon