TRV:00135

ID TRV:00135
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Injeksjon: Rommet mellom betongforingen og berget bak skal injiseres i henhold til godkjent metodebeskrivelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon