TRV:00139

ID TRV:00139
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Prosjektering: Portaler skal prosjekteres i henhold til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon