TRV:00146

ID TRV:00146
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Funksjon: Vannlekkasjer skal føres frostsikkert ned i dreneringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon