TRV:00152

ID TRV:00152
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Bruksområde: Dimensjonering av bruksområde for sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran skal basere seg på analyser av temperaturforløp, der følgende parametere skal legges til grunn for dimensjonering:
  • Laveste gjennomsnittlige utelufttemperatur over 4 døgn
  • Tunneltverrsnitt
  • Togbevegelser
  • Tunnelens lengdeprofil
  • Bergtemperatur
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon