TRV:00166

ID TRV:00166
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utførelse: Rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon