TRV:00201

ID TRV:00201
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Krysningsspor skal bygges med samtidig innkjør.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig kapasitet og effektivitet for godstrafikk på jernbanen.
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse Godsstrategi for jernbanen 2016-2029, utgitt av Jernbaneverket
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krysningsspor