TRV:00205

ID TRV:00205
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Forebyggende vedlikehold beskrevet i generiske arbeidsrutiner er basert på en RCM-analyse og skal utføres for å imøtekomme krav og anbefalinger i Teknisk regelverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold