TRV:00207

ID TRV:00207
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Endring av forebyggende vedlikehold (type og/eller intervall) merket med L (for lavere myndighetsnivå) skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold