TRV:00208

ID TRV:00208
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst d) Ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter skal Bane NORs egne prosedyrer følges når det henvises til slike i arbeidsrutiner eller regelverk.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt