TRV:00211

ID TRV:00211
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Skader og feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø, bør utbedres snarest. Dersom skaden eller feilen kan føre til store skader på miljø, skal feilen utbedres umiddelbart (jf.Forurensningsloven §7).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø utbedres raskt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil