TRV:00211

ID TRV:00211
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst b) Skader og feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø, bør utbedres snarest. Dersom skaden eller feilen kan føre til store skader på miljø, skal feilen utbedres umiddelbart (jf.Forurensningsloven §7).
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt