TRV:00219

ID TRV:00219
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst c) Ved utskifting til nye komponenter og systemer, skal kun komponenter og systemer godkjent av Teknologi og regelverk brukes der det er krav om dette.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt