TRV:00220

ID TRV:00220
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Utvalgte komponenter/systemer med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet innmontert i Bane NORs faste tekniske anlegg skal merkes og registreres slik at komponentene kan spores.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon