TRV:00221

ID TRV:00221
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved montering av komponenter/systemer der det kreves sporbarhet skal nødvendige opplysninger registreres i sentral infrastrukturdatabase.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at historikk og status for kritiske innmonterte systemer og komponenter til enhver tid er kjent og tilgjengelig.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Sporbarhet