TRV:00221

ID TRV:00221
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst b) Ved montering av komponenter/systemer der det kreves sporbarhet skal nødvendige opplysninger registreres i sentral infrastrukturdatabase.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt