TRV:00222

ID TRV:00222
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Komponenter/systemer som har betydning for sikkerhet, og som tas ut av drift før de settes inn igjen skal være revidert eller kontrollert i henhold til gjeldende vedlikeholdsinstruks.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at systemers og komponenters ytelse mht. sikkerhet opprettholdes gjennom hele livsløpet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Gjenbruk av komponenter/systemer