TRV:00224

ID TRV:00224
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Vedlikehold som krever bruk av måleinstrumenter skal utføres med kalibrerte instrumenter. Leverandørens krav til vedlikehold og kalibrering skal følges. Instrumentet skal være merket med dato for siste kalibrering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at måleinstrumenter er korrekt kalibrert ved anvendelse i jernbaneinfrastrukturen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Kalibrering av måleinstrumenter