TRV:00228

ID TRV:00228
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Prosjekteringsunderlag skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prosjekteringen. Vurdering og kvalitetssikring av at gitte forutsetningene er korrekte, slik at anlegget faktisk kan bygges i henhold til prosjektert underlag, skal gjennomføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjekteringsundelaget er korrekt dokumentert mht. til ev. forutsetninger slik at anlegget bygges iht. prosjektert underlag.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering