TRV:00228

ID TRV:00228
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst b) Prosjekteringsunderlag skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prosjekteringen. Vurdering og kvalitetssikring av at gitte forutsetningene er korrekte, slik at anlegget faktisk kan bygges i henhold til prosjektert underlag, skal gjennomføres.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt