TRV:00229

ID TRV:00229
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Strukturen på dokumentasjonen skal være i tråd med relevante normer innen fagområdet.

Videre skal det sikres at det er tydelig sporbarhet i alle dokumenter fra sluttdokumentasjon tilbake til kildedokumentasjon. Det skal for all dokumentasjon være en beskrivelse av hvordan sporbarheten ivaretas.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre samsvar mellom dokumentasjonsstruktur og relevante normer. Dokumentere hvordan sporbarheten er ivaretatt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering