TRV:00229

ID TRV:00229
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst c) Strukturen på dokumentasjonen skal være i tråd med relevante normer innen fagområdet.

Videre skal det sikres at det er tydelig sporbarhet i alle dokumenter fra sluttdokumentasjon tilbake til kildedokumentasjon. Det skal for all dokumentasjon være en beskrivelse av hvordan sporbarheten ivaretas.

Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt