TRV:00233

ID TRV:00233
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Prosjekteringsunderlaget skal inneholde krav til hvilke spesielle kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner utover obligatoriske dokumenter) utførende enhet skal følge ved bygging av anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjekteringsunderlaget er komplett mht. kravdokumenter som skal anvendes ved bygging av anlegget.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering