TRV:00234

ID TRV:00234
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Prosjekteringsunderlaget skal være ferdig utarbeidet og godkjent før bygging igangsettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjekteringsunderlaget er komplett før bygging igangsettes.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering