TRV:00235

ID TRV:00235
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst a) Det skal til enhver tid være tilgjengelig oppdatert teknisk dokumentasjon for alle tekniske systemer og komponenter som anvendes. Utførende enhet skal således, før bygging igangsettes, ha tilstrekkelig underlag til å kunne bygge anlegget ut fra den dokumentasjon som foreligger etter ferdig prosjektert anlegg. Denne dokumentasjonen skal bekrefte at systemer og komponenter er i samsvar med de internasjonale og nasjonale standarder som gjelder.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt