TRV:00236

ID TRV:00236
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst b) Dispensasjon fra prosjekterte planer skal avklares med gjeldende godkjenningsmyndighet før utførelse. Oversikt over alle krav som ikke er oppfylt, inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med dispensasjon, skal fremkomme i sluttdokumentasjonen.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt