TRV:00239

ID TRV:00239
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst e)
  1. Innholdet i sluttdokumentasjonen skal avtales med byggherren.
  2. Eier av anlegget skal kontrollere at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget ved overtagelse, og at dokumentasjonen oppbevares og vedlikeholdes forsvarlig gjennom anleggets levetid.
  3. Det skal foretas nødvendige stikkprøver for å dokumentere at utført arbeid er i henhold til beskrevet nøyaktighet og innenfor foreskrevne krav.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt