TRV:00240

ID TRV:00240
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Alle endringer av terreng, eiendommer, infrastruktur osv. skal kartlegges iht. til SOSI-standarden. Det skal særlig vektlegges terrengform, vann/vassdrag, eiendomsgrenser, bygninger/byggetekniske anlegg, gjerder, veger, jernbane og ledningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kartdata følger SOSI-standarden.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Kartdata

Kravene TRV:002440 og TRV:002441 ble slått sammen til TRV:002440 17.8.22.