TRV:00241

ID TRV:00241
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal særlig vektlegges terrengform, vann/vassdrag, eiendomsgrenser, bygninger/byggetekniske anlegg, gjerder, veger, jernbane og ledningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Kartdata