TRV:00244

ID TRV:00244
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Endringer: Ved endringer i anleggene skal nødvendig oppdatering av dokumentasjon, data eller informasjon i aktuelle forvaltningssystemer utføres.
For hvert fagområde er det angitt krav til hva slags dokumentasjon som skal oppdateres, og i nødvendig grad hvor raskt oppdateringen må utføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Endringer