TRV:00249

ID TRV:00249
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst a) Hvis det oppdages feil og/eller mangler i dokumentasjonen skal den respektive infrastruktureier informeres. Infrastruktureier skal da sørge for at dokumentasjonen blir revidert.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt