TRV:00250

ID TRV:00250
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hvis det avdekkes feil / mangler på systemkomponenter eller deres dokumentasjon skal Bane NOR Infrastruktur informeres slik at dokumentasjonen blir revidert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler