TRV:00250

ID TRV:00250
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Hvis det avdekkes feil/mangler på systemkomponenter eller deres dokumentasjon skal Bane NOR Infrastruktur informeres slik at dokumentasjonen blir revidert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at systemdokumentasjonen er korrekt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler