TRV:00251

ID TRV:00251
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Forslag til ny/endring av systemdokumentasjon skal sendes inn for godkjenning og ajourføring til den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at systemfokumentasjonen til enhver tid er gyldig og komplett.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering