TRV:00251

ID TRV:00251
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forslag til ny/endring av systemdokumentasjon skal sendes Teknologistaben for godkjenning og ajourføring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering