TRV:00256

ID TRV:00256
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bane NORs standard skriveroppsett skal benyttes på Bane NORs tegninger
  1. Unntak: Avvikende skriveroppsett kan benyttes når det er nødvendig for å oppnå bedre lesbarhet.
  2. Utførelse: Avvikende skriveroppsett skal dokumenteres ved at benyttet skriveroppsett inkluderes i leveransen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Standard farger og strektykkelser