TRV:00257

ID TRV:00257
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Anleggene skal dimensjoneres for å fungere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som anleggene er dimensjonert til å tåle. For tele- og signalanlegg spesielt er dette bestemt av europeisk standard [EN 50125-3].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at utstyr og komponenter ikke fører til skader på miljøet som følge av mangelfull dimensjonering.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Miljøpåvirkning på anlegg og utstyr