TRV:00257

ID TRV:00257
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst a) Anleggene skal dimensjoneres for å fungere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som anleggene er dimensjonert til å tåle. For tele- og signalanlegg spesielt er dette bestemt av europeisk standard [EN 50125-3].
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt