TRV:00258

ID TRV:00258
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kabelkvalitet: Kabler skal ha en mekanisk styrke som sikrer at kabelen ikke kvalitetsforringes ved forlegning eller ved fysiske påkjenninger i kabelens levetid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabelen ikke kvalitetsforringes ved forlegning eller ved fysiske påkjenninger i kabelens levetid.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonskrav"